Top Definition
Lay it out. Essentially, tell me what you're saying, be more clear, or tell me something.
Joe: Yeah, I guess I have some crazy stories
Jill: So lay it on me. Tell me one.
#explain #tell me #lay it out #say what you mean #lay one on me
viết bởi ImmaYankeeK 25 Tháng mười, 2010
1 Word related to Lay it on me
Confess your troubles to me. Let out whatever is bothering you.
Person 1: Dude I need to tell you something serious!
Person 2: It’s all good, lay it on me.
viết bởi Kalarus 01 Tháng một, 2016
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×