tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
LBVS: Laughing but VERY serious.
Dude, granny almost got hit by that bus. Lbvs.
viết bởi Bigmoneyneneg456 30 Tháng một, 2011

Words related to Lbvs

lbs lol
 
2.
Lauqhinq but serious
The man slapped the doq. lbvs.
viết bởi Taylor Bradley. 15 Tháng năm, 2010