Top Definition
verb -

1) to damage or lose video footage/material.

2) to deliver an incomplete video.

tense -

present - LeMuse
past - LeMused
"Wow, that video got totally Lemused!"
#lemuse #le muse #lemyus #limuse #limus
viết bởi Newly Groom 14 Tháng chín, 2011
To LeMuse a video - to erase footage
My videographer lemused my wedding video.
#lost #corrupted #remove #get rid of #eliminate
viết bởi Mikovitch 14 Tháng chín, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×