tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A man that likes panda's and floppy disks.
Hi, my name is Leemous, I love Panda's and floppy disks.
viết bởi Percyhater 09 Tháng chín, 2010