Top Definition
A nick name for Christina Aguilera made by fans and people who like her. Even though only been around for a decade , she has already accomplished so much that puts her on legendary status.
We have great Pop Queens such as Madonna, Mariah and Legendtina aka Christina Aguilera!
#legend #christina aguilera #sucsess #music #famous #legendtina
viết bởi Casey101 15 Tháng hai, 2009
A term made up by delusional Christina Aguilera fans declaring her at a Legend status, even though she hasn't had a hit single since the stripped album.
"Omg have you heard Legendtina's new album?"
"Shut up, you delusional bitch."
#christina aguilera #legendtina #floptina #flop #legend #xtina
viết bởi Clayab 19 Tháng tư, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×