tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Being legit serious.
Yo man, back the fuck up, I'm legerious!
viết bởi DJ EXxorcIST 07 Tháng sáu, 2013
 
2.
When one is legitimately serious about something or someone.
Matt is legerious about his cars and his sloots.
viết bởi schheell 22 Tháng mười một, 2013