tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A word to describe something incredible or outrageous.
Holy S*%$ dude that was legesticle!
viết bởi HelluvaRoman 17 Tháng sáu, 2010