Top Definition
A mixture of Mexican, Irish, Italian and German. Often geeky and small, but have the potential to do things a man twice their size couldn't.
Friend 1: 'Ey man, get over here and help me lift this couch.

Friend 2: Nah man, someone told me you was a legg, prove it.
viết bởi The Great Nemesis 18 Tháng một, 2011
A term used to describe someone that refuses to eat vegetables or fruit.
"Fuck i am sick of those leggs cunts, all they eat is meat"
viết bởi N-DAWG 10 Tháng ba, 2015
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×