tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Legiculous: The act of something being legit but also completely rediculous.
Jesse, that side flip was legiculous!
viết bởi J Mainor 12 Tháng chín, 2012
 
2.
1) Ridiculously legit
2) Legitimately Ridiculous
That car is legiculous!
viết bởi Tidgins 07 Tháng chín, 2012