Top Definition
Legit and dynamite made into one word.
Douche Bag #1: Yo Brah, last night I had some good pussy.

Douche Bag #2 : Nah Brah, last night you had some legine pussy.

Douche Bag #1: You mean to tell me that pussy I had last night was ... Leginamite!

Douche Bag #2: Indeed.
viết bởi Swigswagleginamite 13 Tháng chín, 2016
The mix of "legit" and "dynamite"
Meaning that something is awesome.
Boy: "Guys, I just got an A on that hard math test!"
Friends: "No way thats leginamite!"
viết bởi drummerchick1 29 Tháng chín, 2013
Pronounced " lah-jine-uh-might"

One of Shane Dawson's friend's new way of saying

legit/legitamate. She hopes it will catch on, and I think it

might.
Friend 1- I'm going to Spain during the summer!!!

Friend 2- Are you being leginamite?!

Friend 1- Yesss!
viết bởi SDYfan 19 Tháng hai, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×