Pronounced " lah-jine-uh-might"

One of Shane Dawson's friend's new way of saying

legit/legitamate. She hopes it will catch on, and I think it

might.
Friend 1- I'm going to Spain during the summer!!!

Friend 2- Are you being leginamite?!

Friend 1- Yesss!
viết bởi SDYfan 19 Tháng hai, 2011
Top Definition
Legit and dynamite made into one word.
Douche Bag #1: Yo Brah, last night I had some good pussy.

Douche Bag #2 : Nah Brah, last night you had some legine pussy.

Douche Bag #1: You mean to tell me that pussy I had last night was ... Leginamite!

Douche Bag #2: Indeed.
viết bởi Swigswagleginamite 13 Tháng chín, 2016
The mix of "legit" and "dynamite"
Meaning that something is awesome.
Boy: "Guys, I just got an A on that hard math test!"
Friends: "No way thats leginamite!"
viết bởi drummerchick1 29 Tháng chín, 2013
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×