Completely awesome in every way. Describes relationships that are so intimate, that the lovers become legit. Hence the name, "legintimate".
Mari: Hey, Justin! I love you.

Justin: Aw...I love you too!

Mari: No. I mean, I love you a lot...

Justin: Wow! Me too! I guess...that means that we're officially a legintimate couple!
#intimate #legit #love #justin #mari
viết bởi marijustin1231 31 Tháng ba, 2009
8 Words related to Legintimate
Top Definition
A portmanteau of the words "legit" and "intimate", indicating a both legit and intimate relationship. Usually used to describe bromances.
"Me and Jake are legintimate."
#bromance #legit #intimate #no homo #homo
viết bởi Haus MD 06 Tháng tám, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×