Top Definition
A portmanteau of the words "legit" and "intimate", indicating a both legit and intimate relationship. Usually used to describe bromances.
"Me and Jake are legintimate."
#bromance #legit #intimate #no homo #homo
viết bởi Haus MD 06 Tháng tám, 2009
8 Words related to Legintimate
Completely awesome in every way. Describes relationships that are so intimate, that the lovers become legit. Hence the name, "legintimate".
Mari: Hey, Justin! I love you.

Justin: Aw...I love you too!

Mari: No. I mean, I love you a lot...

Justin: Wow! Me too! I guess...that means that we're officially a legintimate couple!
#intimate #legit #love #justin #mari
viết bởi marijustin1231 31 Tháng ba, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×