tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Thats legend and legit
'oh dats fully legitenary'
viết bởi invert 29 Tháng năm, 2008

Words related to Legitenary

legendary nice sweet as tche yeh