tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A person place or thing that can't be legit. An antonym for M.C. Hammer.
Steve is so legiterate, nothing he does is legit.
viết bởi jimm3r 28 Tháng mười, 2009