Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
When something is so legit that you have to add eratti.

Coined by Naser Alamoudi.
Naser: Doof how'd your date go?
Doof: I hit it.
Naser: Legiteratti
viết bởi N-Pain 21 Tháng một, 2011
6 0