tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
A "Lemon Shandy" occurs when someone gives their sex-partner a blow job while receiving a golden shower.
I gave him/her a Lemon Shandy.
viết bởi Aero360 13 Tháng năm, 2008