Top Definition
Someone who creeps on others or is considered a total spas
1 "what?! We lost the game?!??? Ahhhhh!!!"

"Quit lemon grabbing!!!"
2 *someone creeping on facebook*

"Your such a lemon grab!"
#creeping #the lemon grab #adventure time #spas attacks #(antonym) calm and peaceful
viết bởi Lmgangie 04 Tháng mười hai, 2012
To behave like the earl of lemongrab
I love lemongrabbing you donkey!
#webstersdictionary #fifi #earl #lemon #grab #lemongrab #lemongrabbing
viết bởi theearl 19 Tháng tám, 2013
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×