tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Cockney slang for a shitter (anus)
I'm gonna fuck her right in the lemon pitta!
viết bởi Edleygear 12 Tháng chín, 2013