Top Definition
1. Something that doesn't make any sense and cannot be fully explained.
2. Totally irrelevant.
3. Typical bullshit.
---shortened to "kravitz", used in a negative way.
"What the hell is that kravitz calling me for? We broke up five years ago."


A. Why'd you sleep with my girlfriend?

B. The football game was on and I was drunk...

A. Lenny Kravitz Stock Footage, dude.

B. You're right, bro. I just wanted a piece of ass. I'm sorry.
viết bởi Megan Eason 21 Tháng tám, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×