Top Definition
To kiss in cold weather.
A kiss in cold weather.
usually pertaining to nice cold weather.
Guy: How bout a nice long Lepserov before we go in?

Chick: I was wondering when you would ask!

Chick 1: ....yea, and we were going to lepserov all night but I got cold, so we wen't inside and made out.

Chick 2: That sucks I was hoping you guys went all the way. I do love to lepserov though...
#lepserov #kiss #osculate #lepserove #make out #cold
viết bởi Erdna Abla 11 Tháng mười hai, 2006
5 Words related to Lepserov
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×