platonic love. the act of loving a good friend.

also see:

friendly
nonphysical
genial
best friends lerve eachother
viết bởi camptevyalingo 25 Tháng tư, 2005
Top Definition
To delight in another's existence beyond what can be expressed with a mundane word like love.
"I don't just love you, Brad, I lerve you."
#love #adore #cherish #delight #like
viết bởi Senorita Jiggypants 03 Tháng mười hai, 2007
To Love. The act of Lerve. LOVE
I Lerve you forever and ever and ever and ever and ever and ever Courtney my sweet!
viết bởi Djabrista 05 Tháng tư, 2005
to love platonically, see love or platonic
girl: i lerve you!
world: we lerve you more!
viết bởi camptevyalingo 25 Tháng tư, 2005
When a Girl (bitch) or a Dude (nigga) be Too lazy to go into details about a situation. Then when the story is vague as hell their friends comment on it like they get it.
Person 1: "yahh mean...you know, likeeeeee ... For real though...Dat Nigga"

Person 2: "Word up."

Person 3: Them niggas is lerves.
#goon #bitch #nigga #bum #lerve #lurve #lurving #lurvin #lervin #lerving #bummy
viết bởi coopermarshall94 07 Tháng một, 2012
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×