tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A Lesbian/ Convict, mostly looking very butch.
"Damn! look at the team of lesbiacons playing rugby"
viết bởi MatteyMcB 24 Tháng mười hai, 2008