tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
One who is lethargic
that lethard just sits in bed all day watching Fresh Prince reruns
viết bởi T. Ace 06 Tháng bảy, 2010