tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
A Lesbian Librarian.
"hey that's the new Lezbrarian!"
viết bởi Lezbrarian 07 Tháng mười, 2009