tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
To marry someone or to be in the process of engagement.
Juan and his car are totally gonna get Li Wei Goh'ed
viết bởi KengGoh 06 Tháng mười một, 2010