someone who's lost and in denial of all truth; especially their own!
viết bởi cec piece 05 Tháng hai, 2010
someone who constantly has to make things up to make themself look better.
Rob cannot fart on command, he is such a liar
viết bởi Dr. Schmock 20 Tháng chín, 2006
THE SLANG DEFINITION: Someone who represents what they're not, especially any undercover law enforcer.
viết bởi Mr. Terrence L. Trezvant 05 Tháng mười, 2003
Someone who does not tell the truth.
Today is Friday, but Alex told me it was Saturday, she is such a liar.
viết bởi dillichik 09 Tháng năm, 2009
someone who speaks false prophecy
Example: Liar: Matthew is a compulsive liar
viết bởi 'Babe' 09 Tháng tư, 2007
Nick Clegg
Guy1: What a liar! I hate his bullshit!
Guy2: Yeah, I know. Such a Clegg thing to do.
viết bởi Scintilla_Irratus_Est 09 Tháng mười hai, 2010
1. One who lies, such as Republicans.

2. AKA Politicians.

3. Rush Limbaugh, Sean Hannity, Bill O'Reilly, Anne Coulter.
Who isn't a liar? I keep trying to think of someone.
viết bởi Ben Dover 22 Tháng tư, 2005

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×