someone who constantly has to make things up to make themself look better.
Rob cannot fart on command, he is such a liar
viết bởi Dr. Schmock 20 Tháng chín, 2006
someone who's lost and in denial of all truth; especially their own!
viết bởi cec piece 05 Tháng hai, 2010
someone who speaks false prophecy
Example: Liar: Matthew is a compulsive liar
viết bởi 'Babe' 09 Tháng tư, 2007
1. One who lies, such as Republicans.

2. AKA Politicians.

3. Rush Limbaugh, Sean Hannity, Bill O'Reilly, Anne Coulter.
Who isn't a liar? I keep trying to think of someone.
viết bởi Ben Dover 22 Tháng tư, 2005
THE SLANG DEFINITION: Someone who represents what they're not, especially any undercover law enforcer.
viết bởi Mr. Terrence L. Trezvant 05 Tháng mười, 2003
Nick Clegg
Guy1: What a liar! I hate his bullshit!
Guy2: Yeah, I know. Such a Clegg thing to do.
viết bởi Scintilla_Irratus_Est 09 Tháng mười hai, 2010
Someone who does not tell the truth.
Today is Friday, but Alex told me it was Saturday, she is such a liar.
viết bởi dillichik 09 Tháng năm, 2009

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×