a love bug who is just a lovey to all. children named cough cough enjoy touching her body.
oh my rabbi i love her who is that
i know shes a total libby
viết bởi UR LOVE 29 Tháng tư, 2008
Short for the Library
Dude man, let's go to the libby and check some books out!
viết bởi beetmusic 13 Tháng hai, 2008
Slang for the library
Dude, let's go to the libby and check out some books!
viết bởi beetmusic 14 Tháng hai, 2008
Referring to one's political views, to be a liberal. Far left in political views. Opposite of conservative.
Mom's views are so far left, she's such a libby.
viết bởi karenage 07 Tháng mười hai, 2007
diarrhea. An enormous piece of poop.

has no friends whatsoever
God damnit i hate libbying at school
viết bởi kelsey madeleine wales 17 Tháng tư, 2006

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×