tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A person who lick the houses, known as a MAN who licks the houses
LOVE IT, whorehouse A MAN who licked the houses
viết bởi Louie 28 Tháng chín, 2003