tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The opposite of speaking the truth.
Alcoholic Rob: "I swear this is the last weekend I'm ganna drink"

Claudio: "Man, why you Gatta lie through your teeth"
viết bởi Robfacekillah 20 Tháng chín, 2013