Top Definition
Code for any quantity of Cocaine. Derived from the terms "snow" and "ski trip" referring to cocaine.
Hey man, are you going to get those lift tickets?
viết bởi Favnuts 25 Tháng tư, 2008
A term used to describe the act of buying cocaine. Cocaine is often referred to as "snow" or "playing in snow", therefore people will use the term "lift ticket" as a metaphor to disguise the act of purchasing the drug.
I bought my lift ticket. When can we get to the snow?
viết bởi CreeperStash 09 Tháng chín, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×