tìm từ bất kỳ, như là demisexual:
 
1.
A turd that won't flush away.
Don't use trap one cos someone has left a liggie!
viết bởi toffee2096 23 Tháng mười hai, 2008