tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
A Corona with lime juice. Its damn good.
A: "Hey i wanna see you chuck that lime quesadilla."
B:"I'm already done."
viết bởi Jizza 12 Tháng bảy, 2003