tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A Street Term for Steroids
"Yo man, you got that OP'ed shit?" "Yeah brah, I got this new shit they call 'Limit Release
viết bởi Toxic Rei 14 Tháng tư, 2010