tìm từ bất kỳ, như là usuratonkachi:
 
1.
Same as Gincest , Lesbian Incest.
I scissored with my sister!! :(
Let's call it Lincest!
viết bởi R-ekutah 28 Tháng ba, 2010