tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
The act of bleaching one's Anus.
I just Linda Hogan'd my assho!
viết bởi MrBrownbone 10 Tháng tư, 2012