tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Lindsey Lohan drink, Redheaded slut, with coke.
Jäger, peach shnaps, coca-cola, Lindsey Lohan drink
viết bởi Yourwelcome0 17 Tháng mười một, 2013