tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Geeks with balls.
Girl: Wow, he may have a programmer glow, but he has a nice pair of linuts!
viết bởi Failbox 24 Tháng mười một, 2008

Words related to Linuts

geek linus linux nerd windows