tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
a one legged old bald man
Mr. Cody Linville
viết bởi jcwrestler125 14 Tháng ba, 2011