tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
To fuck a monkey.
He is linyohing with my mom right now.
viết bởi Jon Woo 09 Tháng năm, 2003