tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The short and easy version of literally.
I litrally just pissed my self.
viết bởi Touge 04 Tháng hai, 2013