tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A lighter. Preferably a bic.
Hucks me the litron deeves you fucking asshole.
viết bởi J - donealottadro 24 Tháng sáu, 2007

Words related to Litron Deeves

deeves lighter litration litration deeves litron