tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
a lying homofaggot scumbag. she likes to go to waterworld. she is also bi.
Livv: This is a suicide note from my friend.
viết bởi dfjvhjghnbiyujhk8965uijhkfm 01 Tháng tư, 2012