tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
to vomit, spew or HURL...naturally
i woke after a night drinking to find myself face down in the bowl having a Liz Hurley
viết bởi motherboy 10 Tháng bảy, 2008