tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A complete beg who wont leave you alone
On a night out and a person wont leave you alone.. 'This person is pulling such a Liz Thomas'
viết bởi KdotWizzle 10 Tháng mười, 2011