tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Beautiful young lady. That makes my morning every day
Liz cristal beautiful like the sun rises in the morning
viết bởi Someone in life 06 Tháng tư, 2013