tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
A rag or piece of clothing repeatedly used to ejaculate in.
Hay where ya been Rick, on the Lizard Rag again?
viết bởi Mugumbo 06 Tháng chín, 2005