Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là sapiosexual:
 
1.
the slang term for keeping something on the down low aka"the DL"
Damn I cant find josh anywhere, he must be keeping himself lokey.
viết bởi Diggitty 11 Tháng ba, 2011
34 11
 
2.
secret, down low, dont let any one know
keep dat shi on da Lo Key..
viết bởi Thomas Bivens 01 Tháng tám, 2008
18 5
 
3.
Cool, Wicked, Great
1)Thats Lokey!!!
2)Thanks Mate! Your Lokey!
viết bởi Roo 03 Tháng tư, 2004
18 29