Top Definition
Of, or pertaining to, the loins.

(Used mostly for humorous exaggerations as a replacement for sexual)
John's deep, almost loinal, love of pie made him order yet another slice.
viết bởi Ishism 17 Tháng tư, 2008
A term describing a stimulus to the loins of any variety.
The large dog caused me a serious loinal injury.

Misused blenders can cause severe loinal injuries.

S/he caused a trembling in my loinal regions.
viết bởi Captain Bullshit 03 Tháng mười, 2013
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×