tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
An attractive, yet delicate beauty with an insatiable love of paisley. Bff with Adam, Josh x 2, Jenna and punah.
That girl, she's so Loisey, yo!
viết bởi Riecka 11 Tháng sáu, 2010